Logopediepraktijk Venserpolder

Vergoedingen

Logopedie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar omdat het in het basispakket zit, waardoor u geen rekening ontvangt. Bij de verzekeraars die deze mogelijkheid niet bieden, sturen wij u de rekening toe en verzoeken wij u om deze rekening in eerste instantie zelf aan ons te betalen. Daarna kunt u die zelf indienen bij uw verzekeraar.