Logopediepraktijk Venserpolder

Over ons

Jennifer Finch

Ik ben in september 2010 afgestudeerd als logopediste aan de hoge school Zuyd te Heerlen en Artevelde hogeschool te Gent.  Na het afstuderen ben ik meteen aan het werk gegaan in een praktijk. Ik behandel voornamelijk kinderen met spraak- en taalproblemen. Ik heb veel affiniteit met kinderen met taal- en spraakproblemen, kinderen en volwassenen met stemproblemen maar ook met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie. De overige behandelgebieden zijn stotteren, articulatiestoornissen, stem en afwijkende mondgewoonten. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met dyscalculie (rekenstoornissen). Tevens heb ik gewerkt bij een VSO (voortgezet speciaal onderwijs). Hier heb ik veel ervaring opgedaan m.b.t.  kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met ernstige spraak/taalproblemen, gehoorstoornissen en met een autistische stoornis.

Wendy Suttle

Sinds april 2010 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht in de opleiding Logopedie. Tijdens mijn werkjaren heb ik ervaring opgedaan in verschillende praktijken en in het reguliere basisonderwijs. In de stageperiodes van de Logopedie opleiding heb ik o.a. ervaring opgedaan in een dagbesteding en in een Pedologisch instituut. Sinds september 2012 ben ik mede-eigenaar van Logopediepraktijk Venserpolder. Ik vind het belangrijk dat ik naast de ‘gewone’ logopediecliënten, ook bijzondere cliënten kan behandelen in de praktijk. Door de bezuinigingen binnen de verschillende instellingen en instanties, zoeken steeds meer cliënten een vrijgevestigde logopedist op.  Ik ben erg trots op mijn beroep als logopedist, vooral als ik cliënten na enige tijd behandelen vooruit zie gaan. Voor optimale vooruitgang is multidisciplinaire samenwerking nodig.  Door multidisciplinair te werk te gaan behaal je betere resultaten voor de cliënt.

Wesley van Eijk

Ik ben logopedist sinds 2005 en per september 2017 werkzaam bij Logopediepraktijk Venserpolder. Toen ik begon met werken als logopedist lag mijn interesse met name bij het behandelen van stemklachten. Ik vond het interessant om mij te verdiepen in de verschillende technieken om de stemkwaliteit terug te vinden, te behouden en/of te verbeteren. Recentelijk heb ik bijscholing gevolgd in Larynxmanipulatie. Daarnaast behandel ik veel kinderen met spraak/taal problemen en afwijkende mondgewoonten. Omdat ik ook en theaterachtergrond heb, heb ik enkele jaren kindertheater gemaakt met een logopedische insteek. Hierbij lag de nadruk op het versterken van de woordenschat en pragmatiek. Ik vind het erg leuk om met kinderen actief  en creatief met taal bezig te zijn. Vanaf 2013 ben ik bijscholing gaan volgen in de behandeling van stotteren waardoor ik officieel stottertherapie mag geven. Het lijkt mij het leukst om zoveel mogelijk verschillende klachten in onze praktijk tegen te komen want dat houdt het vak  interessant en afwisselend.

Sylvana Schol

Hasna Doudouh

Mijn naam is Hasna Doudouh. In juli 2018 heb ik mijn studie Logopedie aan de hogeschool Utrecht afgerond. Tijdens mijn studie heb ik veel ervaring opgedaan in het onderzoeken en behandelen van kinderen met taal- en/of spraakproblemen. Na mijn afstudeerstage bij logopediepraktijk Venserpolder, ben ik ook hier mijn loopbaan gestart. Momenteel behandel ik voornamelijk (meertalige) kinderen met spraak- en/of taalproblemen. Geen persoon en hulpvraag is gelijk, waardoor ik het iedere keer weer een uitdaging vind om een behandelprogramma op te stellen dat aansluit bij de persoonlijke behoeftes en mogelijkheden van de cliënt. 

Op woensdag en donderdag werk ik op locatie venserpolder en vrijdag op locatie bijlmerdreef.

Sümeyye Gürbüz

Ik ben Sümeyye Gürbüz, 4e jaars studente aan de Hogeschool Utrecht. Tot eind januari 2018 zal ik stage lopen in Logopediepraktijk Venserpolder. Jullie kunnen mij tot die tijd op de dinsdag, woensdag en vrijdagochtenden tegenkomen in het kamertje van Wendy Suttle en op de donderdagen bij Jennifer Finch.