Telelogopedie tijdens de Coronacrisis

In verband met de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het corona-virus hebben wij besloten de praktijken, in ieder geval tot 1 juni, te sluiten. De logopedische behandelingen gaan wel door, dit middels online logopedie.

U kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer: 020-2600036. Wij plannen u dan zo spoedig mogelijk in voor de online intake en behandeling.

Meer informatie

Logopediepraktijk Venserpolder

Coronacrisis

Wat is telelogopedie:

Telelogopedie is het geven van logopedische zorg aan de patiënt via een beeldverbinding.

 

Hoe wordt telelogopedie vormgegeven:

Via de breedbandverbinding kan een logopediebehandeling worden gegeven. Een behandeling via webcam of aanverwante technologische middelen kan dienen ter vervanging van een reguliere behandeling. Het face-to-face contact tijdens behandeling is geen noodzakelijke voorwaarde voor een verantwoord gegeven behandeling. Videofonische behandelingen kunnen een uitstekende vervanging zijn voor een reguliere behandeling. De behandeling staat gelijk aan een reguliere behandeling in de praktijk. De behandeling wijkt qua tijdsinvestering niet af van een face-to-face behandeling. 

 

Hoe wordt omgegaan met de film-/geluidopname van de behandeling:

De logopedist bespreekt aan het begin van de behandeling wat de risico's zijn van het gebruiken van videobellen. U kunt altijd beslissen om te wachten met de therapie tot het weer mogelijk is behandeld te worden in de praktijk.